«NIRE LIBURU GOGOKOENA» LEHIAKETA/ CONCURSO «MI LIBRO FAVORITO»

por | 09/04/2018

“Nire liburu gogokoena” lehiaketa

 

OINARRIAK

1. GAIA. Lehiaketan parte hartzeko liburu bat gomendatu behar da. Haur Hezkuntzako ikasleek gomendatzen duten liburuaren marrazki bat egingo dute. Lehen Hezkuntzako ikasleek testu bat idatziko dute.
2. LANAK. Lanak originalak izango dira.
3. PARTE HARTZAILEAK. Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako haurrak. Egile bakoitzak lan bakarra aurkeztu ahalko du.
4. KATEGORIAK.
– 1. kategoria: Haur Hezkuntzako 2. eta 3. mailak.
– 2. kategoria: Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak.
– 3. kategoria: Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak.
– 4. kategoria: Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak.
5. AURKEZPENA. Lanak banaka aurkeztu ahalko dira. Aurkeztutako lanaren atzealdean honako datu hauek jarriko dira: izen-deiturak, ikasmaila eta ikasgela agertu beharko da.
6. LEKUA ETA EPEA. Lanak IGEko postontzian aurkeztu ahalko dira, 2018ko apirilaren 9tik – 13ra arte.
7. SARIAK. Parte hartzaileen artean hainbat sari zozketatuko dira 2018ko apirilaren 21ean.
Halaber, lan sarituak Igeko web orrian jarriko dira ikusgai. Saritutako lanak lehiaketa antolatu duen erakundearen eskutan geratuko dira, eta irudi horiek erabili nahiz kopiatzeko eskubidea beretzat gordetzen du, beti ere, egilearen izena aipatuz.
Aurkeztutako lanak eskolako liburutegian geratu eta kontsultatu ahalko dira.

 

 

Concurso “Mi libro favorito”

 

BASES

 

1. TEMA. Para participar habrá que hacer una recomendación de un libro. El alumnado de Educación Infantil presentará un dibujo del libro que recomienda. El alumnado de Educación Primaria deberá escribir una breve recomendación.
2. TRABAJOS. Los trabajos serán originales.
3. PARTICIPANTES. Escolares de Educación Infantil y Primaria. Cada participante podrá presentar un único trabajo.
4. CATEGORÍAS.
– Categoría 1: 2º y 3º de Educación Infantil.
– Categoría 2: 1º y 2º de Educación Primaria.
– Categoría 3: 3º y 4º de Educación Primaria.
– Categoría 4: 5º y 6º de Educación Primaria.
5. PRESENTACIÓN. Los trabajos se presentarán de manera individual. En la parte de atrás del trabajo presentado aparecerá el nombre y apellidos del autor, su nivel y clase.
6. LUGAR Y PLAZO. Los trabajos se entregarán en el buzón de la Ampa entre el 9 y el 13 de abril de 2018.
7. PREMIOS. Se sortearán entre el alumnado participante el 21 de abril de 2018.
Asimismo, los trabajos premiados se publicarán en la página web de la Ampa. Los trabajos premiados quedarán en poder de la entidad organizadora, la cual se reserva los derechos de utilización y reproducción, citando siempre el nombre del autor o autora. Todos los trabajos se encuadernarán y se quedarán en la Biblioteca del colegio para su consulta.